MEIE TEENUSED

Raamatupidamisteenused

Ettevõtete registreerimine

Ettevõtte asutamine ja haldamine Eestis – investeerimine Euroopa ettevõttesse! Kui teie äri on seotud Eestiga, on see seotud Euroopa Liiduga!

Eestis pole ettevõtte loomine täna mingi kunst. Seda saab teha internetis või notari juures – pärast riigilõivu tasumist saab teist mõne päeva jooksul ettevõtte omanik.

Meie büroo aitab teil valida õige omandivormi olenevalt ettevõtte tegevuse kavandamisest, aga pakub teile ka raamatupidamistuge, mida vajate eriti juhul, kui olete noor alustav ettevõtja. Ettevõtete omandivormide kohta lugege lähemalt Eesti äriseadustikust.

Maksunõustamine

Meie töötajatel on suured kogemused nõustamisel Eestis kehtivate maksude asjus, sealhulgas:

Finantsanalüüs

Finantsanalüüs on iga ettevõtte finantsjuhtimise kohustuslik osa. Analüüsi eesmärk on selgeks teha ettevõtte hetkeolukord, millised tööparameetrid on vastuvõetavad ja tuleb säilitada hetketasemel ja millised on ebarahuldavad ja nõuavad kiiret sekkumist. Teisisõnu – edukaks edasi liikumiseks on vaja teada, miks ettevõtte olukord on halvenenud ja kuidas seda parandada (millised hoovad on selleks kõige tõhusamad).

Finantsanalüüsi tehes vaatame kliendi ettevõtet võimaliku investori või rahastaja pilguga. Võtame arvesse selliseid finantstegureid nagu:

Raamatupidamisteenused:

Nõustamine järgmistes valdkondades:

Meie poole võite alati pöörduda ka muudes meie valdkonda puudutavates küsimustes. Mõelge küsimused kõigepealt põhjalikult läbi ja saatke need seejärel meile e-kirjaga. Nii on nõustamine märksa tulemuslikum.

Raamatupidamisteenuste osutamisel arvestame kõiki meie riigi õigusaktides toimuvaid muudatusi. Raamatupidamisteenuste osutamise leping on koostatud kooskõlas kliendi soovide ja raamatupidamist käsitlevate õigusaktide nõuetega, mille kohaselt meie raamatupidamisteenust osutavad spetsialistid kannavad täielikku õiguslikku vastutust oma töö tõhususe eest. Leping hõlmab täpselt ja üksikasjalikult kõiki olulisi poolte suhtlemise tingimusi.

Registreeruge nõustamisele: